€ EUR
Sluiten

Retourbeleid

In dit retourbeleid wordt met LEE, “wij” en “ons” verwezen naar LEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL, whose registered office is at Via Vite 3, 6855 – Stabio, Switzerland, Company Registration Number Stabio CH-501.4.023.528-6, VAT Number CHE-177.767.456 (“Lee” or “we”), en verwijst “u” naar u als klant.

Alle begrippen die in dit retourbeleid met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die in de “Definities” van de LEE Algemene Verkoopsvoorwaarden daaraan is toegekend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dit retourbeleid.

Wij accepteren geen retour van Producten die niet via deze Website zijn besteld.

Houd er rekening mee dat terwijl de producten in uw bezit zijn, u verantwoordelijk bent voor het veilig bewaren, in een goede en ongebruikte staat.

Wij hopen dat u blij bent met de aankoop van uw LEE product. Niettemin hebben wij hier begrip voor wanneer u een of meer producten wilt terugzenden. Producten die verkeerdelijk zijn geleverd of die onvolledig, beschadigd of gebrekkig blijken te zijn, of wanneer u gewoon van gedachten bent veranderd, kunnen aan ons teruggezonden worden conform de onderstaande procedure en binnen de aldaar vermelde termijnen.

REDENEN VOOR TERUGZENDING

 1. Indien u van gedachten bent veranderd en Producten aan ons wenst terug te zenden, heeft u het recht om uw Bestelling te annuleren volgens artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (implementatie van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten).

  U heeft daartoe de mogelijkheid gedurende vijftien (15) kalenderdagen na levering van uw Bestelling. In dat geval heeft u recht op volledige terugbetaling, inclusief de eventueel betaalde verzendkosten ten tijde van uw Bestelling.

 2. De terugzending van onjuist omschreven Producten (dat wil zeggen producten die niet de toegeschreven kenbare en duidelijk zichtbare eigenschappen bezitten die u mocht verwachten, zoals de kleur van het product) dient te geschieden binnen 60 dagen na levering van uw Bestelling.

  Wij behouden ons het recht voor om een terugzending na het verstrijken van deze termijn te weigeren of te aanvaarden.

 3. Gebrekkige Producten: Producten zijn gebrekkig indien u ze beschadigd ontvangt, of indien een fabricagefout ontstaat binnen 2 jaar na aankoop. Houdt u er rekening mee dat producten die beschadigd raken door gebruik, niet worden aangemerkt als gebrekkig.

Producten terugzenden

Een terugzending is eenvoudig indien u de volgende stappen in acht neemt:

 1. Surf naar de Track you order pagina.
 2. Vul je ordernummer en het e-mailadres waar je de bestelling met heb geplaatst. 
 3. Klik op de 'create return' link. 
 4. Selecteer welke producten je wil terugzenden en wat de reden is voor de terugzending. Je kan een opmerking toevoegen die ons kan helpen de producten en service te verbeteren. 
 5. Klik op 'Request Return' en selecteer hoe en waar je wil dat de retour wordt opgepikt. 
 6. Download en print het retourlabel en bevestig het aan de buitenzijde van het pakket. 
 7. Zodra wij uw terugzending ontvangen en verwerkt hebben, ontvangt U van ons een e-mail. Alle communicatie hieromtrent gaat naar de oorspronkelijke koper.

Terugbetaling

Wij verwerken uw betaling van zodra wij uw terugzending hebben ontvangen. Na ontvangst van de Producten doen wij het volgende:

 1. Wij controleren of de teruggezonden Producten gebrekkig of beschadigd zijn of niet voldoen aan de beschrijving op de Website.
 2. Wanneer de Producten gebrekkig of beschadigd zijn of niet voldoen aan de beschrijving op de Website en naar gelang uw keuze: (i) worden de Producten door ons hersteld wanneer dit technisch en/of commercieel haalbaar is, of vervangen door nieuwe, niet-gebrekkige of niet-afwijkende Producten; dan wel (ii) ontvangt u het voor de Producten betaalde bedrag terug (inclusief de eventueel betaalde verzendkosten). Ook wanneer u om herstel of vervanging verzoekt en wij de Producten niet kunnen herstellen of vervangen, ontvangt u het voor de Producten betaalde bedrag van ons terug (inclusief de eventueel betaalde verzendkosten).
 3. Ofwel wordt het voor de Producten betaalde bedrag, inclusief de eventueel betaalde verzendkosten, door ons teruggestort op de creditcard of bankrekening die voor de aankoop van de Producten is gebruikt, ofwel worden de gebrekkige of beschadigde Producten hersteld of vervangen binnen 14 (veertien) dagen nadat wij uw teruggezonden Producten hebben ontvangen.

WANNEER DE NAAR ONS TERUGGEZONDEN PRODUCTEN NIET GEBREKKIG OF BESCHADIGD ZIJN EN WEL VOLDOEN AAN DE BESCHRIJVING OP ONZE WEBSITE, DAN WEL NIET OVEREENKOMSTIG UW ANNULERINGSRECHT CONFORM HET BEPAALDE IN ARTIKEL 8 VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NAAR ONS ZIJN TERUGGEZONDEN, HEEFT U GEEN RECHT OP TERUGBETALING EN STUREN WIJ DE PRODUCTEN NAAR U TERUG.

Producten Ruilen

Het ruilen van Producten is op dit moment niet mogelijk. Indien u hetzelfde Product wenst maar bijvoorbeeld in een andere kleur, dient u een nieuwe Bestelling te plaatsen

Bij het terugzenden van Producten is het volgende BELANGRIJK:

 • Mocht u een foutief Product hebben ontvangen, neem dan onmiddellijk met ons contact op.
 • Alle Producten worden vóór verzending op kwaliteit en op gebreken en fabricagefouten gecontroleerd. Mocht u een Product hebben ontvangen dat niet in perfecte staat is, neem dan onmiddellijk met ons contact op
 • Voor een snelle verwerking van een terugzending is het van belang dat u alle Producten die u wilt terugzenden, als één pakket verstuurt.
 • Producten moeten ter bescherming tijdens het transport in de originele verpakking worden teruggestuurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Producten die tijdens de terugzending beschadigd zijn geraakt of verloren zijn gegaan.
 • Terwijl de Producten in uw bezit zijn, bent u verplicht om de Producten veilig en in goede staat te bewaren.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u een Product terugzendt of een terugbetaling ontvangt, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Kontoor Brands Privacy-verklaring.

Back to top

LEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL, whose registered office is at Via Vite 3, 6855 – Stabio, Switzerland, Company Registration Number Stabio CH-501.4.023.528-6, VAT Number CHE-177.767.456 (“Lee” or “we”)”.